دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

>
.:

نتایج ارزیابی

نتایج ارزیابی تمامی چکیده ها به ایمیل نویسندگان ارجمند ارسال گردیده است. پژوهشگرانی که چکیده آنها پذیرفته شده است تا پایان فروردین مهلت ارسال اصل مقالات را دارند.

ادامه مطلب1396/12/20

کنسل شدن همایش 8 اسفند

دوستان و سروران گرامی
عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم.

ظاهرا همه شرایط و عوامل دست به دست هم داد تا امکان برگزاری همایش ۸ اسفند در تهران مهیا نشود.
بنابراین برنامه کنسل و ان شاء الله در اردیبهشت ۹۷ در اصفهان جبران می شود.
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ...

ادامه مطلب1396/12/03

فایلهای صوتی دومین همایش (96/08/30)

فایل صوتی نشستهای دومین همایش در سایت بارگذاری گردید.

ادامه مطلب1396/09/03

عناوین نشستهای دومین همایش

عناوین نشستهای دومین همایش مشخص گردید


ادامه مطلب1396/08/25

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر