دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

>
.:

دومین همایش

دومین همایش از سلسله همایش های «مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث» در 30 آبان سال جاری در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.


ادامه مطلب1396/08/15

مصاحبه خبرگزاری بین المللی قرآن کریم با برگزارکنندگان همایش

دبیر اجرایی همایش، دکتر محمدجانیپور در مصاحبه با خبرگزاری ایکنا به معرفی همایش پرداختند.

ادامه مطلب1396/06/29

فراخوان مقاله

کمیته علمی همایش مقالات علاقه­ مندان به مطالعات میان رشته ای انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث را در حیطه محورهای مندرج در سایت دریافت می­ دارد. مقالات برتر در چهارمین همایش ارائه خواهند شد.


ادامه مطلب1396/05/24

اولین همایش

نخستین همایش از سلسله همایشهای «مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث »در دانشگاه اصفهان برگزار شد.


ادامه مطلب1396/02/19

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر